Triển khai thực hiện Chỉ thị 05, gắn với NQ Trung ương, khóa XII
Người đăng tin: Admin Ngày đăng tin: 22/01/2018 Lượt xem: 62

Đảng ủy phường Khuê Trung vừa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2017, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2018.


Trong năm 2017, Đảng ủy phường đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ then chốt, trong đó đã quán triệt và xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết hội nghị Trung ương 5, khóa XII. Đặc biệt, Đảng ủy phường đã triển khai chuyên đề 2017 về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo Chỉ thị 05, gắn với Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ. Nhiều mô hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh như mô hình “Bát cháo tình thương”, Thùng rác môi trường…

 

Đảng ủy phường cũng đã chỉ đạo thực hiện có hiệu quả chương trình Thành phố 4 an và các mặt công tác như tổ chức-cán bộ, công tác kiểm tra giám sát, công tác dân vận…

 

Quang cảnh Hội nghị

 

Năm 2018, Đảng ủy phường tập trung các giải pháp thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên./.

Trung Trực


Quản lý video Quản lý video

// ]]>