Hiệu quả bước đầu của Chiến dịch TTDS đợt I/2018
Người đăng tin: Admin Ngày đăng tin: 24/01/2018 Lượt xem: 37

Ngay từ đầu năm 2018, Trung tâm Dân số - KHHGĐ quận phối hợp với các cấp, các ngành tổ chức triển khai chiến dịch truyền thông dân số đợt I/2018 và đã đạt được nhiều thành công bước đầu.

Thống kê trong thời gian diễn ra chiến dịch từ ngày 01/01 đến ngày 22/01/2018, kết quả đạt được hết sức khả quan. Cụ thể đặt vòng đạt 320/735 ca, đạt 43,5%; triệt sản 02/16 ca đạt 12,5%; cấy 15/45 ca đạt 33,3%; tiêm 108/110 ca, đạt 97,3%; viên 1.217/650 ca, đạt 187%; bao cao su 3.178/2.265, đạt 140%. Tổng biện pháp tránh thai đạt 4.839/3.821 ca, đạt 126,6%, vượt mức kế hoạch giao.

 

Truyền thông dân số tại phường Hòa Xuân

 

Kết quả này đã tạo tiền đề để ngành Dân số quận thực hiện thành công Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về công tác dân số trong tình hình mới./.

 

Trung tâm DS/KHHGĐ quận

Chuyên mục, tin tức liên quan:

Quản lý video Quản lý video