Kho bạc nhà nước cẩm lệ triển khai dịch vụ công trực tuyến từ 01/02/2018
Người đăng tin: Admin Ngày đăng tin: 01/02/2018 Lượt xem: 54

Căn cứ Quyết định 1605/QĐ-TTg ngày 27/8/2010 của Thủ tướng Chính phủ ban hành chương trình mục tiêu quốc gia ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan nhà nước giai đoạn 2011-2015 về cung cấp dịch vụ công trực tuyến (DVC) mức độ cao phục vụ người dân và doanh nghiệp; Chiến lược phát triển Kho bạc Nhà nước (KBNN) đến năm 2020 thực hiện các hoạt động của Kho bạc trên nền tảng ứng dụng công nghệ thông tin, hướng đến mô hình Kho bạc điện tử.

 

Trên cơ sở Thông tư số 133/2017/TT-BTC ngày 15/12/2017 của Bộ Tài chính quy định giao dịch điện tử trong hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước, KBNN Cẩm Lệ cung cấp các dịch vụ công trực tuyến qua Trang thông tin dịch vụ công của KBNN từ ngày 01/02/2018 tại địa chỉ www.khobac.danang.gov.vn. Các dịch vụ công được cung cấp bao gồm: Khai báo phiếu giao nhận hồ sơ giao dịch kiểm soát chi qua mạng và giao dịch một cửa với KBNN; Giao diện thông tin yêu cầu thanh toán qua mạng và chương trình kê khai yêu cầu thanh toán; Đăng ký mở và sử dụng tài khoản các đơn vị sử dụng ngân sách phục vụ các chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án và các đơn vị sử dụng ngân sách (gọi tắt là đơn vị).

 

Theo đó, khi giao dịch với KBNN qua Trang thông tin dịch vụ công, các đơn vị có thể thực hiện kê khai, tải biễu mẫu hồ sơ pháp lý, hồ sơ đăng ký, mở và sử dụng tài khoản định dạng .pdf và lập chứng từ thanh toán, bảng kê thanh toán, đăng ký rút tiền mặt. Ký số gửi KBNN mà không phải đến KBNN để gửi hồ sơ như hiện nay, tạo điều kiện thuận lợi và giảm thời gian đi lại cho các đơn vị, giảm chi phí hoạt động, thông tin thanh toán được nhanh chóng và bảo mật. Đồng thời, Trang thông tin dịch vụ công cũng thông tin về thời gian, quá trình tiếp nhận hồ sơ, kiểm soát thanh toán thông qua các trạng thái như: “KBNN từ chối hoặc tiếp nhận hồ sơ”; “KBNN đang xử lý hồ sơ”; “KBNN đã thanh toán hoặc từ chối Thanh toán”....

 

Điều kiện tham gia dịch vụ công trực tuyến KBNN:

Có máy tính và kết nối với mạng Internet, có máy scan, có địa chỉ thư điện tử liên lạc với KBNN để nhận thông báo chấp nhận đăng ký sử dụng dịch vụ công và một số thông báo khác của KBNN trong quá trình sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

Có chứng thư số đang còn hiệu lực do một trong số các tổ chức sau cung cấp: Chứng thư số được cấp bởi tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng phục vụ các cơ quan thuộc hệ thống chính trị hoặc Chứng thư số được cấp bởi tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng; cụ thể như sau:

- Đơn vị có thể đăng ký chứng thư số chuyên dùng với Ban Cơ yếu Chính phủ theo quy định tại Thông tư số 08/2016/TT-BQP ngày 1/2/2016 của Bộ Quốc phòng.

- Hoặc liên hệ với các nhà cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng như: FPT, VNPT, VIETTEL.... để đăng ký chứng thư số.

- Các chức danh của đơn vị sử dụng ngân sách cần thực hiện ký số trên dịch vụ công trực tuyến của KBNN gồm:

• Chủ tài khoản và người được ủy quyền;

• Kế toán trưởng và người được ủy quyền.

Được KBNN cấp tài khoản đăng nhập và sử dụng các dịch vụ công của KBNN, hiện đại hóa công tác kiểm soát chi, tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho các đơn vị.

 

Việc tổ chức triển khai DVC trực tuyến là một trong những điểm nổi bật của hệ thống KBNN trong công tác cải cách hành chính, góp phần tăng tính minh bạch trong việc kiểm soát hồ sơ thanh toán của KBNN và giúp các đơn vị chủ động biết được tình trạng và kết quả xử lý hồ sơ thanh toán của đơn vị mình, phục vụ tốt hơn yêu cầu của khách hàng giao dịch, giảm thiểu chi phí về thời gian và vật chất cho xã hội.

 

KBNN Cẩm Lệ

Chuyên mục, tin tức liên quan:

Quản lý video Quản lý video