Khuê Trung quán triệt, triển khai Nghị quyết Trung ương 6, khóa XII
Người đăng tin: Admin Ngày đăng tin: 07/03/2018 Lượt xem: 154

Sáng ngày 6-3, Đảng ủy phường Khuê Trung tổ chức hội nghị học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII cho toàn thể đảng viên thuộc đảng bộ.


Tại đây, các Đảng viên đã được nghe đồng chí Ngô Ngọc Quốc, Trưởng Ban Tổ chức Quận ủy quán triệt một số nội dung cơ bản như Nghị quyết số 18-NQ/TW “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”, Nghị quyết số 19-NQ/TW về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả của các đơn vị sự nghiệp công lập”, Nghị quyết số 20-NQ/TW “về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới”, Nghị quyết số 21-NQ/TW “về công tác dân số trong tình hình mới”./.

 

 

Đồng chí Ngô Ngọc Quốc, Trưởng Ban Tổ chức Quận ủy quán triệt nội dung các Nghị quyết

 

Trung Trực


Quản lý video Quản lý video

// ]]>