Thống nhất chương trình hành động năm 2018
Người đăng tin: Admin Ngày đăng tin: 14/03/2018 Lượt xem: 71

UBMTTQVN quận Cẩm Lệ vừa tổ chức Hội nghị phát động và ký kết giao ước thi đua năm 2018.


Quang cảnh Hội nghị

 

Theo Phó Chủ tịch UBMTTQVN quận Cẩm Lệ Trần Tuấn, năm 2018 là năm các cấp Mặt trận quận Cẩm Lệ ra sức thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận lần thứ IV, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố lần thứ XI và tiến đến Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024. Đồng thời thực hiện chủ trương “Năm đẩy mạnh thu hút đầu tư” của thành phố và thực hiện tốt Chương trình phối hợp, thống nhất hành động năm 2018 của UBMTTQVN quận.

 

Tại Hội nghị, đại diện Ban Thường trực UBMTTQVN các phường đã ký kết giao ước thi đua năm 2018 với UBMTTQVN quận về cam kết thực hiện có hiệu quả 5 nội dung trọng tâm: Thi đua thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động, đa dạng hóa các hình thức tập hợp, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; Thi đua thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, phát huy tinh thần sáng tạo và tự quản của nhân dân; Thi đua tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, giám sát và phản biện xã hội, phát huy dân chủ, đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; Thi đua thực hiện có hiệu quả, chất lượng hoạt động đối ngoại nhân dân; Hoàn thiện cơ chế, nâng cao năng lực hoạt động của hệ thống MTTQVN, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

 

Cũng tại Hội nghị, Chủ tịch UBMTTQVN quận Phạm Thị Nhàn cũng đã triển khai các nhiệm vụ trọng tâm trong quý II/2018.

 

Trường Đức


Quản lý video Quản lý video

// ]]>