Tăng cường công tác bảo vệ bí mật Nhà nước
Người đăng tin: Admin Ngày đăng tin: 16/04/2018 Lượt xem: 43

Ban chỉ đạo Công tác Bảo vệ bí mật nhà nước quận Cẩm Lệ vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018.

Quang cảnh hội nghị

Năm qua, công tác Bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn quận được triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, có chuyển biến rõ nét. Thường trực Ban chỉ đạo Công tác Bảo vệ bí mật nhà nước đã tham mưu cho UBND quận tổ chức hội nghị tập huấn cho 157 cán bộ, công nhân viên chức các cơ quan, đơn vị địa phương. UBND Qquận cũng đã đầu tư, nâng cấp hệ thống trang thiết bị an ninh, an toàn thông tin mạng cho các phòng, ban trực thuộc, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh chóng của khoa học công nghệ, hạn chế những vấn đề đe dọa an ninh, an toàn thông tin. Năm 2018, Ban chỉ đạo Công tác Bảo vệ bí mật nhà nước quận quán triệt và triển khai thực hiện pháp lệnh Bảo vệ bí mật nhà nước; tăng cường kiểm tra, hướng dẫn công tác bảo vệ an toàn máy tính của các cơ quan Đảng, nhà nước nhằm chủ động phòng ngừa, ngăn chặn lộ, lọt thông tin và tài liệu mật.

Chủ tịch UBND quận Lê Văn Sơn chỉ đạo tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND quận, Trưởng Ban Chỉ đạo Công tác Bảo vệ bí mật nhà nước quận Cẩm Lệ yêu cầu thủ trưởng các đơn vị, ban ngành, Hội đoàn thể cần quán triệt, triển khai thực hiện tốt pháp lệnh Bảo vệ bí mật nhà nước, xem đây là nhiệm vụ trọng tâm. Đối với các Trang thông tin điển tử, cần ban hành quy trình thẩm định thông tin trước khi đăng tải, nhất là đối với các văn bản có yếu tố Bí mật nhà nước. Cơ quan tham mưu cho BCĐ cũng cần tăng cường công tác kiểm tra tình hình thực hiện Pháp lệnh Bảo vệ Bí mật nhà nước tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn./.

Trung Trực

Chuyên mục, tin tức liên quan:

Quản lý video Quản lý video