Sơ kết chương trình phối hợp giữa UBND với UBMTTQVN quận Cẩm Lệ
Người đăng tin: Admin Ngày đăng tin: 24/04/2018 Lượt xem: 89

Chiều ngày 23/4/2017, UBND quận tổ chức hội nghị sơ kết chương trình phối hợp giữa UBND huyện với UBMTTQVN quận năm 2017 và ký kết Chương trình phối hợp năm 2018.


Trong năm 2017, hoạt động phối hợp giữa UBND với UBMTTQ và các đoàn thể quận tiếp tục được quan tâm duy trì và thực hiện có hiệu quả trong tất cả các mặt: Công tác triển khai chương trình phối hợp công tác; Tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; Phối hợp thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở, vận động nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước; Phối hợp thực hiện Chương trình “Thành phố 4 an”, tham gia phát triển KT-XH; Phối hợp tham gia công tác GPMB, giải quyết đơn thư KNTC; đẩy mạnh các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước; thực hiện các mục tiêu kinh tế của quận, công tác dân số, KHHGĐ; ATGT; công tác giữ gìn ANTT, phòng chống các tệ nạn XH; cũng như một số hoạt động phối hợp khác giữa các ban, ngành với MTTQ và các đoàn thể quận.

 

Quang cảnh Hội nghị

Kết quả các nội dung công tác phối hợp đạt kết quả cao, có vai trò và ý nghĩa lớn trong việc củng cố được tổ chức, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước; góp phần quan trọng vào việc động viên các tầng lớp nhân dân đồng thuận, hưởng ứng huy động sức mạnh của hệ thống chính trị, của cộng đồng dân cư trong việc quyết tâm thực hiện có hiệu quả các giải pháp thực hiện các chỉ tiêu phát triển KT-XH của toàn quận cũng như ở từng phường.

 

Phát huy những kết quả đạt được trong năm 2017, UBND cùng MTTQ và các đoàn thể tỉnh xác định các nội dung, nhiệm vụ chủ yếu cho công tác phối hợp năm 2018: Phối hợp trong việc vận động nhân dân, các cơ quan, doanh nghiệp thực hiện Chương trình “Thành phố 4 an”, chủ trương “Năm thu hút đầu tư” và các Chỉ thị của Thành ủy; phối hợp trong hoạt động thi đua ở các tầng lớp nhân dân, cán bộ công chức, người lao động nhằm hoàn thành nhiệm vụ chính trị của đơn vị, của quận và phường; Triển khai cuộc vận động xây dựng Đô thị văn minh; Xây dựng Đảng và xây dựng chính quyền.

 

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND quận Lê Văn Sơn đánh giá cao những kết quả phối hợp giữa UBND, UBMTTQ và các đoàn thể chính trị, xã hội quận đã đạt được trong năm qua. Những kết quả đó đã đã phản ánh những cố gắng, sáng tạo, đổi mới trong cơ chế phối hợp giữa các bên; đồng thời mang lại những đóng góp hiệu quả, ý nghĩa trong thực hiện các chủ trương, chính sách lớn của cả tỉnh; tạo ra sự đồng thuận lớn trong nhân dân.

 

Để đảm bảo thực hiện các mục tiêu đã đề đề ra năm 2018, Đồng chí Lê Văn Sơn cũng yêu cầu các ban, ngành cùng vào cuộc thực hiện những nhiệm vụ chung của quận. Đồng thời đồng chí đề nghị UBMTTQ và các đoàn thể chuyển tải các nội dung chương trình phối hợp năm 2018 tới các phường, tạo ra sự đồng bộ trong nhận thức và thực hiện; đảm bảo hiệu quả./.

 

Hồng Hạnh


Quản lý video Quản lý video

// ]]>