Cẩm Lệ triển khai luật Tiếp cận thông tin
Người đăng tin: Admin Ngày đăng tin: 11/05/2018 Lượt xem: 83

Sáng 11-5, UBND quận Cẩm Lệ tổ chức hội nghị triển khai Luật tiếp cận thông tin cho cán bộ, công chức trên địa bàn.


Tại đây, lãnh đạo các ngành, mặt trận, hội đoàn thể, đơn vị, địa phương, các báo cáo viên pháp luật cấp quận và cán bộ công chức văn phòng thống kê, tư pháp hộ tịch các phường đã được nghe báo cáo viên Sở tư pháp tuyên truyền, triển khai một số nội dung của Luật tiếp cận thông tin. Theo đó, Luật này gồm 5 chương, 37 điều, được thông qua ngày 6 tháng 4 năm 2016 tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIII, trong đó có các nội dung như quyền tiếp cận thông tin của công dân, cách thức tiếp cận thông tin, các hành vi bị nghiêm cấm, hình thức yêu cầu cung cấp thông tin, trách nhiệm bảo đảm thực hiện quyền tiếp cận thông tin của công dân…. Thông qua hội nghị lần này nhằm giúp các ngành, địa phương xác định nhiệm vụ cung cấp thông tin là một nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, từ đó bố trí nguồn lực phù hợp để đáp ứng yêu cầu cung cấp thông tin cho người dân./.

 

Quang cảnh hội nghị tuyên truyền

Trung Trực


Quản lý video Quản lý video

// ]]>