Quận ủy Cẩm Lệ triển khai các văn bản của Trung ương và Thành ủy
Người đăng tin: Admin Ngày đăng tin: 15/05/2018 Lượt xem: 118

Sáng ngày 15-5, Quận ủy Cẩm Lệ tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện một số văn bản mới của Trung ương và Thành ủy cho cán bộ chủ chốt trên địa bàn.


Quang cảnh Hội nghị

Tại đây, các cán bộ chủ chốt trên địa bàn quận đã được nghe nội dung một số văn bản mới của Ban chấp hành Trung ương như Quy định chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của đảng bộ, chi bộ cơ sở xã, phường, thị trấn; Quy định về giám sát của Mặt trận TQVN, các tổ chức chính trị-xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên; Chỉ thị của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới; Hướng dẫn thực hiện một số điều trong Quy định 102 ngày 15/11/2017 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm của Ủy ban Kiểm tra Trung ương…Việc tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản của Trung ương và Thành ủy là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, giúp cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, nắm vững những nội dung cơ bản, cốt lõi và quan điểm của Đảng trong các quy định, quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư làm cơ sở để vận dụng trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ./.

Trung Trực


Quản lý video Quản lý video

// ]]>