Giám sát chuyên đề về thực hiện chỉ thị 21-CT/TU của Thường trực HĐND quận
Người đăng tin: Admin Ngày đăng tin: 15/06/2018 Lượt xem: 99

Từ ngày 07/6/2018 đến ngày 13/6/2018, Thường trực HĐND quận do Ông Đinh Thanh-QUV, Phó Chủ tịch HĐND quận làm Trưởng đoàn đã triển khai đợt giám sát ở các phường về công tác lãnh đạo, quản lý trật tự xây dựng, an toàn lao động trên địa bàn quận Cẩm Lệ theo Chỉ thị 21-CT/TU và Quyết định số 36/QĐ-HĐND ngày 23/3/2018. Tham gia cùng đoàn giám sát có các thành viên là Lãnh đạo, ủy viên của Ban Pháp chế, đại diện Lãnh đạo UBMTTQVN quận và Thường trực HĐND, UMTTQVN của các phường.


Tại các buổi làm việc ở 6 phường và các đơn vị Văn phòng HĐND và UBND, QLĐT, TN&MT quận, Đoàn giám sát cũng đã đánh giá những ưu điểm, kết quả đạt được đồng thời chỉ ra một số hạn chế của các đơn vị, địa phương, như: chưa tổ chức tập huấn chuyên môn nghiệp vụ về xử phạt hành chính theo quy định mới của Nghị định 139/2017/NĐ-CP của Chính phủ, gây khó khăn cho cán bộ quy tắc của quận và phường; chưa chú trọng trong công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về an toàn lao động; chưa có tài liệu tập huấn hoặc phổ biến pháp luật về an toàn lao động cho các đối tượng có liên quan.

 

Ông Đinh Thanh:QUV, PCT HĐND quận đang triển khai nội dung buổi làm việc

 

Qua đó,  Ông Đinh Thanh - Trưởng đoàn giám sát đã có đánh giá cao những kết quả đạt được của các ngành, địa phương thời gian qua, đồng thời ghi nhận các kiến nghị, đề xuất của các ngành, địa phương về công tác quản lý, triển khai thực hiện Chỉ thị 21-CT/TU. Bên cạnh đó, Trưởng đoàn cũng đề nghị các đơn vị chủ động nghiên cứu văn bản mới và nâng cao hơn nữa công tác chỉ đạo quản lý cũng như công tác tuyên truyền về trật tự xây dựng và an toàn lao động, đặc biệt chú trọng công tác kiểm tra, đảm bảo 100% các trường hợp được kiểm tra phải lập biên bản, trường hợp vi phạm thì phải xử lý theo quy định, trường hợp không vi phạm thì động viên, khích lệ để góp phần nâng cao hơn nữa ý thức tuân thủ pháp luật trong xây dựng./.

                                                                                              BPC

 


Quản lý video Quản lý video

// ]]>