Kết luận của Chủ tịch HĐND quận tại buổi làm việc với các ngành của UBND quận về giải quyết kiến nghị của công dân trong lĩnh vực đất đai, quản lý trật tự xây dựng theo Chỉ thị 21-CT/TU và công tác triển khai "Phường thân thiện môi trường"
Người đăng tin: Admin Ngày đăng tin: 22/05/2018 Lượt xem: 39

Chuyên mục, tin tức liên quan:

Quản lý video Quản lý video

// ]]>