Kết luận của Chủ tịch HĐND quận tại buổi làm việc với các ngành về tiến độ triển khai thực hiện Phố ẩm thực trên tuyến đường Thăng Long và Đề án quy hoạch phát triển sản xuất kết hợp du lịch trải nghiệm tại vùng rau La Hường
Người đăng tin: Admin Ngày đăng tin: 22/05/2018 Lượt xem: 41Quản lý video Quản lý video

// ]]>