Cẩm Lệ phấn đấu hoàn thành toàn diện, vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2018
Người đăng tin: Admin Ngày đăng tin: 28/06/2018 Lượt xem: 61

Sáng ngày 27/6, Quận ủy Cẩm Lệ tổ chức hội nghị Ban Chấp hành lần thứ XIV ( Mở rộng) sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.


6 tháng đầu năm, tình hình các mặt công tác của quận cơ bản ổn định, đạt được những kết quả tích cực. Tổng giá trị sản xuất tăng 15,5% so với cùng kỳ năm 2017. Tổng thu ngân sách ước đạt gần 57% so với dự toán. Chủ trương “Năm thu hút đầu tư”, chương trình “ Thành phố 4 an” được triển khai quyết liệt. Trật tự xây dựng, đô thị, an toàn lao động được chỉ đạo thực hiện theo tinh thần Chỉ thị 21 ngày 1/11/2017 của Thành ủy, bước đầu mang lại kết quả tích cực. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản được giữ vững, ổn định. Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị tiếp tục được củng cố, kiện toàn.

 

Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ XIV ( Mở rộng)

 

Phát biểu kết luận và chỉ đạo hội nghị, đồng chí Huỳnh Thị Tam Thanh – Bí thư Quận ủy nhấn mạnh, ngoài những kết quả đạt được, trong thời gian qua, việc triển khai các nhiệm vụ chính trị trên địa bàn quận còn nhiều hạn chế cần khắc phục. Đó là công tác thu hút đầu tư chưa có chiều sâu. Một số dự án triển khai còn chậm tiến độ. Công tác quản lý đất đai, cải cách hành chính còn nhiều hạn chế, việc ứng dụng công nghệ thông tin chưa đáp ứng được yêu cầu đặt ra. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội có chuyển biến tích cực nhưng còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp. Đồng chí yêu cầu, từ nay đến cuối năm, các ngành, đơn vị, địa phương trên địa bàn phấn đấu hoàn thành toàn diện, vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2018. Theo đó, toàn quận đẩy mạnh phát triển kinh tế; Đẩy mạnh thu hút đầu tư gắn với cải cách hành chính, các chương trình khởi nghiệp, các hoạt động hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, thúc đẩy sản xuất - kinh doanh phát triển.  Toàn quận phấn đấu cuối năm thu ngân sách vượt từ 15% trở lên so với dự toán thành phố giao; Tiếp tục thực hiện tốt Chương trình “Thành phố 4 an”, Chỉ thị 21 của Thành ủy về “Tăng cường lãnh đạo, quản lý trật tự xây dựng, an toàn lao động trên địa bàn thành phố”; Thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện chủ trương về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; Thực hiện hiệu quả các Thông báo Kết luận của Thành ủy về phương hướng, nhiệm vụ xây dựng và phát triển quận Cẩm Lệ trong thời gian đến.../.

 

Hồng Hạnh


Quản lý video Quản lý video

// ]]>