Kế hoạch nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền và tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (Khóa XII) “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”
Người đăng tin: Admin Ngày đăng tin: 02/01/2017 Lượt xem: 13Quản lý video Quản lý video

// ]]>
Chung nhan Tin Nhiem Mang