Kế hoạch học tập chuyên đề “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII)
Người đăng tin: Admin Ngày đăng tin: 03/02/2017 Lượt xem: 19Quản lý video Quản lý video

// ]]>
Chung nhan Tin Nhiem Mang