Đảng bộ các CQCQ quận: Sơ kết giữa nhiệm kỳ
Người đăng tin: Admin Ngày đăng tin: 16/07/2018 Lượt xem: 168

Đảng bộ các Cơ quan chính quyền quận Cẩm Lệ vừa tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ II. Đồng chí Trần Văn Phi, Bí thư Đảng ủy các CQCQ quận, Phó Chủ tịch UBND quận, chủ trì Hội nghị. Đồng chí Lê Văn Sơn, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận đến dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.


Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ của Đảng bộ các CQCQ quận

Trong nữa nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy các CQCQ quận, các đơn vị, phòng ngành trực thuộc quận đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ, góp phần vào sự phát triển chung của quận. Kinh tế quận ngày càng phát triển ổn định, thu ngân sách luôn hoàn thành vượt chỉ tiêu dự toán giao, nhiều công trình trọng điểm đã hoàn thành và đưa vào sử dụng, công tác an sinh xã hội, chăm lo thực hiện các chính sách xã hội với người có công, đối tượng bảo trợ xã hội, bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân…được quan tâm chú trọng. Công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin có nhiều chuyển biến tích cực.

 

Phát chỉ đạo tại hội nghị, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Lê Văn Sơn ghi nhận và đánh giá cao sự đóng góp của cán bộ, đảng viên Đảng bộ các CQCQ quận trong sự phát triển chung của toàn quận, đặc biệt là trong công tác thu ngân sách, việc đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, các công trình được khởi công xây dựng, tạo diện mạo và động lực mới cho sự phát triển của đô thị.

 

Chủ tịch UBND quận cũng chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm tồn tại trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và triển khai thực hiện ở các chi bộ, cơ quan trực thuộc, trong đó nhấn mạnh công tác CCHC, ứng dụng CNTT, văn thư lưu trữ, việc phê bình và tự phê bình.

Về nhiệm vụ trong thời gian đến, đồng chí Lê Văn Sơn yêu cầu cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ phải không ngừng nỗ lực, phấn đấu, vì sự phát triển của quận, vì chất lượng đời sống nhân dân, lấy mục tiêu phục vụ nhân dân làm thước đo, với tinh thần quyết tâm cao, trách nhiệm cao hơn, sâu sát hơn, tham mưu kịp thời, hiệu quả. Cần quan tâm đến công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao tính tiên phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên, lấy hiệu quả công việc làm thước đo, cùng với đó là chăm lo công tác quy hoạch cán bộ. Chủ tịch UBND quận cũng nhấn mạnh việc tăng cường công tác CCHC, ứng dụng công nghệ thông tin để bắt kịp với xu thế của cuộc cách mạng 4.0 hiện nay.

 

Kết luận tại hội nghị, đồng chí Trần Văn Phi, Bí thư Đảng ủy các CQCQ quận, Phó Chủ tịch UBND quận nhấn mạnh, trong thời gian tới, các đơn vị cần tập trung thực hiện các Đề án phát triển kinh tế xã hội đã được ban hành, cùng với đó là tăng cường công tac thu hút đầu tư, chỉ đạo thực hiện các dự án đầu tư xây dựng cơ bản, tăng cường quản lý trật tự xây dựng, trật tự đô thị, thực hiện hiệu quả chủ trương Thành phố 4 an, tăng cường thực hiện Chỉ thị 29… Bên cạnh đó, đồng chí Trần Văn Phi cũng nhấn mạnh một số nhiệm vụ trong việc lãnh đạo công tác xây dựng chính quyền, đoàn thể, xây dựng đảng trong thời gian tới./.

Trung Trực


Quản lý video Quản lý video

// ]]>