Kết luận của Thường trực HĐND quận tại buổi làm việc với UBND quận về "Phương án kiến trúc phố ẩm thực Thăng Long" và Đề án "Phát triển các chợ trên địa bàn quận"
Người đăng tin: Admin Ngày đăng tin: 29/08/2018 Lượt xem: 33Quản lý video Quản lý video

// ]]>