Kết luận của Thường trực HĐND quận tại buổi làm việc với các ngành để nghe báo cáo về việc giải quyết đơn của ông Ngô Minh Đấu
Người đăng tin: Admin Ngày đăng tin: 12/09/2018 Lượt xem: 24Quản lý video Quản lý video

// ]]>