Quận uỷ Cẩm Lệ sơ kết giữa nhiệm kỳ
Người đăng tin: Admin Ngày đăng tin: 13/09/2018 Lượt xem: 84

Sáng ngày 12-9, Quận uỷ Cẩm Lệ tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ đại hội đảng bộ quận khoá III, nhiệm kỳ 2015-2020.


Quang cảnh hội nghị

 

Ngay từ đầu nhiệm kỳ, Quận uỷ đã ban hành chương trình hành động về thực hiện 5 nhiệm vụ trọng tâm, chỉ đạo xây dựng, ban hành 5 đề án trên các lĩnh vực phát triển thương mại dịch vụ, hạ tầng đô thị, văn hoá, cải cách hành chính.... Nhiều chương trình quan trọng cũng được Quận uỷ lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện như Cuộc thi “Ý tưởng xây dựng và phát triển quận Cẩm Lệ giai đoạn 2017-2020”, chương trình “Hưởng ứng năm thu hút đầu tư”...

Dưới sự lãnh đạo của Quận uỷ, kinh tế của quận không ngừng phát triển. Tổng giá trị sản xuất tăng bình quân 13,15%, thu ngân sách nhà nước tăng bình quân 15-20%, giải quyết việc làm cho 2.300 lao động mỗi năm, giảm 2.473 hộ nghèo. Công tác xây dựng đảng, chính quyền, hệ thống chính trị được củng cố, kiện toàn. Việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khoá XII của Bộ chính trị gắn với thực hiện Chỉ thị 05 đạt được nhiều kết quả trong nhận diện và khắc phục các biểu hiện, góp phần ngăn ngừa suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Quận ủy Huỳnh Thị Tam Thanh ghi nhận và đánh giá cao kết quả trên các mặt Quận ủy Cẩm Lệ đạt được trong thời gian qua, trong đó kinh tế đã có sự chuyển dịch đúng hướng thương mại-dịch vụ, thu ngân sách hàng năm đều tăng, các đề án được triển khai gắn liền với thực tiễn, công tác thu hút đầu tư được quan tâm. Thời gian còn lại của nhiệm kỳ, Bí thư Quận ủy yêu cầu cần có sự quyết tâm mạnh mẽ của cả hệ thống chính trị, phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu của Đảng bộ đã đề ra.

Bí thư Quận ủy Huỳnh Thị Tam Thanh phát biểu tại hội nghị

Bí thư Quận ủy cũng yêu cầu các cấp, các ngành, các địa phương đơn vị trong quá trình thực hiên nhiệm vụ cần bám sát nọi dung các Nghị quyết của Đảng bộ Quận, thành phố cũng như các Nghị quyết của Trung ương, chú trọng phát triển kinh tế, trong đó trọng tâm là phát triển thương mại dịch vụ, thực hiện có hiệu quả các đề án phát triển kinh tế đã được Quận ủy thông qua. Tập trung cho công tác thu hút đầu tư, gắn với việc tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Quan tâm công tác thu ngân sách, chống thất thu, nuôi dưỡng nguồn thu, phấn đầu hàng năm thu đạt và vượt 10% so với dự toán.

Bên cạnh đó, Bí thư Quận ủy cũng yêu cầu cần tập trung cho công tác triển khai thực hiện các dự án trọng điểm, quan tâm phát triển văn hóa, thực hiện có hiệu quả công tác đền ơn đáp nghĩa. Cùng với đó là đảm bảo quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị, trật tự xã hội. Nghiêm túc triển khai thực hiện Nghị quyết trung ương 4, khóa XII gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh./.

Trung Trực


Quản lý video Quản lý video

// ]]>