Kết luận của Thường trực HĐND quận tại buổi làm việc với VNPT Đà Nẵng về xây dựng "đô thị thông minh"
Người đăng tin: Admin Ngày đăng tin: 07/11/2018 Lượt xem: 15

Chuyên mục, tin tức liên quan:

Quản lý video Quản lý video