Hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt, triển khai Nghị quyết Trung ương 8 (Khóa XII)
Người đăng tin: Admin Ngày đăng tin: 23/11/2018 Lượt xem: 50

Sáng ngày 23-11 tại Hà Nội, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt, triển khai kết quả hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng đến dự và chỉ đạo hội nghị. Ủy viên Trung ương Đảng – Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa, Phó Bí thư thường trực Thành ủy Võ Công Trí và Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ chủ trì điểm cầu Đà Nẵng.


Quang cảnh Hội nghị

Tại Cẩm Lệ, Quận ủy cũng tổ chức hội nghị triển khai quán triệt Nghị quyết Trung ương 8, khóa XII theo hình thức trực tuyến kết nối với điểm cầu Hà Nội, Thành ủy Đà Nẵng và các quận huyện ủy trên địa bàn thành phố Đà Nẵng .

Phát biểu khai mạc hội nghị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng nhấn mạnh những nội dung Hội nghị Trung ương 8 có ý nghĩa rất quan trọng, liên quan trực tiếp đến việc thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội 12 của Đảng. Vì vậy, các đại biểu dự hội nghị cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, nắm rõ các nội dung cơ bản, cốt lõi và những nội dung mới của nghị quyết để từ đó xây dựng kế hoạch tuyên truyền, quán triệt sâu rộng, thiết thực, hiệu quả và phù hợp với từng đối tượng tại đơn vị, địa phương mình. Trên cơ sở đó, liên hệ với thực tiễn, có kế hoạch cụ thể đưa nghị quyết vào cuộc sống. Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng cũng đặc biệt lưu ý về quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên.

Trong thời gian một ngày, các đại biểu sẽ được quán triệt, truyền đạt những nội dung Hội nghị Trung ương 8, bao gồm Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Nghị quyết về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Nội dung cơ bản kết luận về tình hình kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2018, kế hoạch năm 2019. Hội nghị Trung ương 8 cũng đã thông qua nhiều nội dung quan trọng. Trong đó, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã thống nhất giới thiệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để Quốc hội bầu giữ chức vụ Chủ tịch nước tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khoá XIV; quyết định thành lập 5 tiểu ban chuẩn bị Đại hội lần thứ XIII của Đảng gồm tiểu ban văn kiện, tiểu ban kinh tế - xã hội, tiểu ban Điều lệ Đảng, tiểu ban nhân sự và tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội. Ban Chấp hành Trung ương cũng đã bầu bổ sung hai Uỷ viên Uỷ ban Kiểm tra Trung ương khoá XII; xem xét, quyết định thi hành kỷ luật 2 đồng chí. Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã xem xét, thảo luận Báo cáo các công việc quan trọng Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau Hội nghị Trung ương 7 đến Hội nghị Trung ương 8, báo cáo công tác tài chính Đảng năm 2017 và một số vấn đề quan trọng khác./.

Trung Trực


Quản lý video Quản lý video

// ]]>