Kiểm tra công tác đảm bảo an toàn thực phẩm các cơ sở sản xuất kinh doanh ngành nông lâm thủy sản và ngành công thương tháng 5/2018
Người đăng tin: Admin Ngày đăng tin: 23/05/2018 Lượt xem: 7

Thực hiện Quyết định số 323/QĐ-UBND ngày 25/01/2018 của UBND quận Cẩm Lệ về việc thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra công tác đảm bảo an toàn thực phẩm các cơ sở sản xuất kinh doanh ngành nông lâm thủy sản và ngành công thương trên địa bàn quận năm 2018.

Phòng Kinh tế quận đã chủ trì Đoàn kiểm tra liên ngành tiến hành kiểm tra các cơ sở sản xuất kinh doanh ngành nông lâm thủy sản và ngành công thương trên địa bàn quận năm 2018. Qua đó, Đoàn kiểm tra liên ngành đã phát hiện và tham mưu UBND quận xử phạt vi phạm 03 cơ sở vi phạm hành chính với các lỗi vi phạm như không thực hiện khám sức khỏe định kỳ cho đối tượng thuộc diện phải khám sức khỏe định kỳ đối với vi phạm dưới 10 người; không có giấy chứng nhận kiến thức ATTP theo quy định; kinh doanh không đúng địa điểm trong giấy phép đăng ký kinh doanh với tổng số tiền 4.900.000 đồng (Bốn triệu chín trăm ngàn đồng), cụ thể:

1. Hộ kinh doanh trái cây Nguyễn Tiến Hưng, sinh năm 30/6/1982, 24 Lê Đại Hành, Khuê Trung, kinh doanh trái cây, không thực hiện khám sức khỏe định kỳ cho đối tượng thuộc diện phải khám sức khỏe định kỳ đối với vi phạm dưới 10 người, không có giấy chứng nhận kiến thức ATTP theo quy định.

2. Hộ kinh doanh trứng gia cầm Trần Văn Anh, 20/7/1980, tổ 19 Đông Thạnh 2, Hòa Thọ Đông, hộ kinh doanh trứng gia cầm, không thực hiện khám sức khỏe định kỳ cho đối tượng thuộc diện phải khám sức khỏe định kỳ đối với vi phạm dưới 10 người.

3. Hộ rán mỡ động vật Huỳnh Thị Ngọc Thủy, sinh năm 29/11/1967, tổ 16 phường Hòa An, Hộ rán mỡ động vật, kinh doanh không đúng địa điểm trong giấy phép Đăng ký kinh doanh.

Văn Hòa

Chuyên mục, tin tức liên quan:

Quản lý video Quản lý video