Tập trung thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2019
Người đăng tin: Admin Ngày đăng tin: 15/03/2019 Lượt xem: 76

UBND phường Hòa Phát vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác CCHC, Công nghệ thông tin, văn thư lưu trữ năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019.


Tại hội nghị, lãnh đạo địa phương yêu cầu các ngành, bộ phận liên quan tập trung thực hiện có hiệu quả công tác CCHC, Công nghệ thông tin, văn thư lưu trữ năm 2019. Cụ thể: Tiếp tục quán triệt đến đội ngũ cán bộ công chức, người lao động cơ quan phường thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2017 của Thủ tưởng chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; 10 tiêu chí phục vụ khách đến giao dịch; Thực hiện siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, đổi mới lề lối, phong cách làm việc tạo bước chuyển biến mạnh mẽ về ý thức, trách nhiệm, tinh thần phục vụ nhân dân, thái độ ứng xử và hiệu quả công tác của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi nhiệm vụ công vụ. Đối với công tác xử lý văn bản, công chức, viên chức phải thực hiện đúng quy trình khi luân chuyển văn bản. Trong khi đó, Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả, bộ phận chuyên môn có liên quan đến việc tiếp nhận và xử lý hồ sơ phải thực hiện scan 100% hồ sơ đầu vào và đầu ra trong quá trình xử lý.

Lãnh đạo địa phương cũng yêu cầu tăng cường công tác tuyên truyền về CCHC thông qua các hình thức như phát tờ rơi, tin bài về CCHC trên trang Thông tin điện tử phường, quận.... tin bài trên Đài phát thanh phường, tuyên truyền đến khu dân cư, tổ dân phố…. Hiện đại hóa nền hành chính, thực hiện tiếp nhận và trả kết quả sớm hẹn với 100% hồ sơ nộp trực tuyến đúng quy định….

Trong năm 2018, phường Hòa Phát đã hoàn thiện hệ thống văn bản pháp quy, cải cách thủ tục hành chính được UBND phường triển khai đầy đủ các nội dung, đơn giản hóa thủ tục hành chính trên địa bàn đảm bảo đúng quy định. Triển khai chương trình số 1878/CTr-UBND-QĐ ngày 16/11/2018 vè phối hợp triển khai “ Đoàn viên thanh niên hỗ trợ công dân đang ký tài khoản công dân điện tử và sử dụng dịch vụ công trực tuyến” với hơn 50 tài khoản và 13 hồ sơ được đăng ký.

 

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả phường Hòa Phát

 

Đối với công tác giải quyết TTHC, trong năm địa phương đã tiếp nhận tổng số 6649 hồ sơ; trong đó giải quyết sớm hạn 900 hồ sơ, đúng hạn 5.737 hồ sơ, trễ hạn 2 hồ sơ. Công tác khảo sát mức độ hài lòng được thực hiện thường xuyên, đảm bảo số lượt đánh giá theo quy định. Thông kê tổng khảo sát mức độ hài lòng trong năm 2018 tại UBND phường là 1007 lượt, đạt 100% hài lòng từ tổ chức, công dân. Ngoài ra địa phương còn tiếp tục triển khai thực hiện mô hình “3 trong 1” với 210 hồ sơ và “4 trong 1”  với 07 hồ sơ./.

Đinh Xuân Đức


Quản lý video Quản lý video

// ]]>