Cẩm Lệ nâng cao công tác cải cách hành chính
Người đăng tin: Admin Ngày đăng tin: 23/04/2019 Lượt xem: 167

Công tác cải cách hành chính là một nhiệm vụ quan trọng được quận Cẩm Lệ quan tâm thực hiện. Nhờ đó, công tác này đạt được những chuyển biến tích cực, đem lại sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp.


Quang cảnh Hội nghị chuyên đề Cải cách hành chính

Ông Võ Văn Nam - Phó Trưởng phòng Nội vụ quận Cẩm Lệ cho biết: Trong năm 2018, kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính tại quận Cẩm Lệ đạt được nhiều chuyển biến tích cực hơn so với năm 2017. Hầu hết các nhiệm vụ cải cách hành chính đều được triển khai thực hiện đảm bảo theo kế hoạch đề ra và được Sở Nội vụ thành phố đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cải cách hành chính trong năm 2018. Trong đó một số nhiệm vụ được đánh giá nổi bậc như: Ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức trong chủ động thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính của các cơ quan, đơn vị đã có nhiều chuyển biến tích cực. Trong năm 2018, UBND quận tiếp nhận và giải quyết 12.553 hồ sơ, trong đó không có hồ sơ trễ hẹn. Đây là một điểm sáng trong công tác cải cách hành chính quận trong năm qua. Công tác đánh giá kết quả làm việc hàng tháng được triển khai đầy đủ và đúng thời gian quy định. Quận đã ban hành và triển khai thực hiện tốt quy chế lấy đánh giá kết quả làm việc hàng tháng làm cơ sở phân phối thu nhập tăng thêm. Các tiêu chí sử dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành đạt kết quả cao so với các tiêu chí mà Bộ Chỉ số đưa ra. Quận đã chủ động triển khai phần mềm GIS trong công tác quản lý đô thị; đăng ký hình thức thanh toán trực tuyến đối với 05 thủ tục thuộc lĩnh vực đăng ký kinh doanh; phối hợp với Đoàn thanh niên tuyên truyền việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến, đăng ký tài khoản công dân điện tử. Bên cạnh đó, quận đã chủ động thực hiện công tác phân cấp cho UBND phường giải quyết các thủ tục quản lý vỉa hè, đăng ký biển số nhà; rà soát, xây dựng và đưa 10 thủ tục hành chính nằm ngoài bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND quận vào tiếp nhận và giải quyết theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông (đạt 6% tổng số thủ tục trong bộ thủ tục hành chính (chỉ tiêu đến năm 2020 theo Nghị quyết 05-của Quận ủy là 10%); cắt giảm thời gian giải quyết ở 19 thủ tục hành chính, đạt hơn 10% số thủ tục trong bộ thủ tục hành chính, đạt chỉ tiêu theo Nghị quyết 05 của Quận ủy là 10%.

Nhiều cơ quan, đơn vị đã tham gia đề xuất, triển khai thực hiện hiệu quả công tác cải cách hành chính góp phần nâng cao chất lượng công tác cải cách hành chính chung của UBND quận như Phòng quản lý đô thị. Các đơn vị tích cực đề xuất cắt giảm thời gian giải quyết các thủ tục hành chính như: Phòng Nội vụ, Phòng Văn hóa và Thông tin, Phòng LĐ-TB&XH, Phòng Kinh tế, Ban Quản lý chợ.

Tuy nhiên bên cạnh những kết quả nổi trội, quận Cẩm Lệ cũng thẳng thắng nhìn nhận một các khách quan những hạn chế trong thực hiện công tác cải cách hành chính tại quận, đó là việc vẫn còn một bộ phận cán bộ, công chức chưa thật sự trách nhiệm trong thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính. Kỷ luật, kỷ cương hành chính tại một số cơ quan, đơn vị chưa được thực hiện nghiêm. Một số cơ quan chưa tích cực rà soát, đề xuất phương án cắt giảm thời gian giải quyết, thành phần hồ sơ thủ tục hành chính; chưa chấp hành tốt việc đánh giá kết quả làm việc đúng thời gian quy định; vẫn còn tình trạng hồ sơ trễ hẹn trên phần mềm do lỗi chủ quan của công chức giải quyết hồ sơ. Việc trang bị máy móc phục vụ hỗ trợ công dân thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến tại BP TN&TKQ quận còn chậm do vướng các quy định về mua sắm tài sản nên đã ít nhiều ảnh hưởng đến kết quả đầu ra cho công tác này.

 

Theo đồng chí Trần Anh Đức - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, chủ tịch HĐND quận, vấn đề cải cách hành chính được quận đặc biệt quan tâm, vì thế, Quận ủy đã ban hành Nghị quyết số 05 về công tác cải cách hành chính, cho thấy quyết tâm chính trị cao của quận. Từ những chủ trương của Nghị quyết, trong thời gian tới, UBND quận và các địa phương trên địa bàn tăng cường hơn nữa trách nhiệm của người đứng đầu, tăng cường vai trò của tổ kiểm tra công vụ, đồng thời hỗ trợ công nghệ cho các địa phương. Đồng chí Trần Anh Đức nhấn mạnh kết quả cải cách hành chính đến mục tiêu cuối cùng là phục vụ tốt nhất cho nhân dân. Vì thế, UBND quận và các phường quyết liệt hơn nữa trong công tác cải cách hành chính, nâng cao chất lượng các dịch vụ hành chính công tại địa phương.

 

Ông Lê Văn Sơn - Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận cho biết: Cải cách hành chính có ý nghĩa quan trọng trong sự phát triển chung của quận, vì thế để công tác này đảm bảo thực hiện tốt, UBND quận sẽ trang bị máy móc đảm bảo phục vụ tốt nhất cho các bộ phân tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ quận và các phường; Tiếp tục nâng cấp các trang thông tin điện tử từ quận đến phường. Chủ tịch UBND quận yêu cầu các địa phương, đơn vị nâng cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu, của cán bộ, công chức, viên chức trong cải cách hành chính; Xử lý nghiêm các cán bộ có thái độ nhũng nhiễu, gây khó khăn cho nhân dân và doanh nghiệp khi đến giao dịch. Để nâng cao trách nhiệm của mỗi CBCC-VC trong công tác CCHC, UBND quận đưa công tác cải cách hành chính vào việc thi đua khen thưởng cuối năm. Chủ tịch UBND quận nhấn mạnh, căn cứ vào Nghị quyết 05 của Quận ủy, các địa phương, đơn vị cụ thể hóa các nội dung trong nghị quyết vào thực tiển nhiệm vụ để thực hiện tốt công tác cải cách hành chính tại địa phương, đơn vị mình./.

Hồng Hạnh


Quản lý video Quản lý video

// ]]>