Thường trực HĐND quận làm việc với UBND quận về Báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018
Người đăng tin: Admin Ngày đăng tin: 11/06/2019 Lượt xem: 133

Thực hiện Thông báo kết luận số 111/TB-HĐND ngày 07/6/2019 về nội dung Phiên họp liên tịch quý II/2019, chiều ngày 10/6/2019, Thường trực HĐND quận tổ chức phiên họp giải trình với UBND quận và các ngành có liên quan về quyết toán ngân sách địa phương năm 2018 và phương án phân bổ nguồn kết dư ngân sách quận năm 2018.


Tham dự buổi làm việc có Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch HĐND quận - Trần Anh Đức chủ trì phiên họp; các ông (bà) Phó Chủ tịch, Uỷ viên Thường trực HĐND quận; Phó Chủ tịch UBND quận - Võ Thiên Sinh, Lãnh đạo Ban KT-XH, Trưởng phòng TC-KH, Giám đốc Kho bạc nhà nước và Kế toán trưởng phòng TC-KH quận.

 

Quang cảnh buổi làm việc do ông Trần Anh Đức, Chủ tịch HĐND quận chủ trì

 

Trên cơ sở báo cáo thuyết minh quyết toán ngân sách và phương án sử dụng kết dư ngân sách năm 2018, ý kiến phát biểu của Ban KT-XH, các thành viên Thường trực HĐND quận, ý kiến giải trình của phòng TC-KH và đại diện Lãnh đạo UBND quận và thống nhất của các của các thành viên tham dự họp, thay mặt Thường trực HĐND quận, Chủ tịch HĐND quận - ông Trần Anh Đức đánh giá cao công tác điều hành thu chi ngân sách năm 2018 có những chuyển biến tích cực, nhất là từ sau các đợt giám sát của Thường trực HĐND quận đối với một số vốn sự nghiệp của quận năm 2017, 2018. Báo cáo thuyết minh quyết toán ngân sách năm 2018 đã được các ngành tham mưu và chuẩn bị khá chu đáo và đáp ứng được yêu cầu đề ra. Đồng thời đề nghị UBND quận chỉ đạo các ngành cần tiếp tục hoàn chỉnh báo cáo thuyết minh quyết toán ngân sách và phương án sử dụng kết dư ngân sách năm 2018 để Thường trực HĐND và UBND quận sẽ báo cáo Ban Thường vụ Quận ủy về chương trình, nội dung Kỳ họp giữa năm 2019 vào ngày 24/6/2019. Trong đó cần phân tích cụ thể nguyên nhân những khoản thu, chi tăng giảm so dự toán được HĐND quận giao, một số nhiệm vụ hoàn trả kinh phí thành phố,..

Giao Ban KT-XH HĐND quận tiếp tục thẩm tra Báo cáo quyết toán ngân sách năm 2018 để đề xuất Thường trực HĐND quận đề nghị UBND quận thực hiện các biện pháp nâng cao hiệu quả trong điều hành thu chi ngân sách của quận trong thời gian tới.

 Ngoài ra, Thường trực HĐND quận đề nghị UBND quận chỉ đạo các ngành chuyên môn, sử dụng ngân sách tăng cường tính chủ động trong việc xây dựng dự toán kinh phí cho các hoạt động của ngành mình; chỉ đạo ngành Tài chính - Kế hoạch, Kho bạc nhà nước quận tiếp tục nâng cao tính chủ động, đề xuất tham mưu cho UBND quận trong điều hành ngân sách ngày càng chặt chẽ, hiệu quả và theo đúng quy định của pháp luật./.

                                                                                        Ban KT-XH


Quản lý video Quản lý video

// ]]>
Chung nhan Tin Nhiem Mang