LĐLĐ quận tổ chức Hội nghị triển khai Nghị quyết XII Công đoàn Việt Nam
Người đăng tin: Admin Ngày đăng tin: 12/06/2019 Lượt xem: 131

Chiều ngày 10/6, LĐLĐ quận Cẩm Lệ tổ chức hội nghị triển khai Nghị quyết XII Công đoàn Việt Nam và nghị quyết Đại hội lần thứ XVI Công đoàn Tp.Đà Nẵng cho cán bộ Công đoàn cơ sở. Các nội dung của Nghị quyết được đồng chí Hoàng Hữu Nghị - Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố trực tiếp truyền đạt.


Nội dung tập trung vào làm rõ ba khâu đột phá được Đại hội XII Công đoàn Việt Nam đề ra gồm: Đổi mới tổ chức, phương thức hoạt động, chăm lo lợi ích đoàn viên công đoàn, đại diện, bảo vệ người lao động; xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn nhất là đội ngũ chủ tịch công đoàn cơ sở khu vực ngoài nhà nước đủ năng lực, phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ; xây dựng nguồn lực công đoàn đủ mạnh, đẩy mạnh công tác truyền thông công đoàn đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới.

 

Quán triệt sâu sắc chương trình trọng tâm “Công đoàn Việt Nam đồng hành cùng Chính phủ nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, phát triển bền vững đất nước”; 9 nhóm chỉ tiêu, 9 nhiệm vụ tổng quát trong nhiệm kỳ Đại hội XII Công đoàn Việt Nam.

 

Đồng chí Hoàng Hữu Nghị - Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố truyền đạt Nghị quyết

Thông qua quán triệt, triển khai, tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII góp phần bồi dưỡng lý luận cho đội ngũ cán bộ công đoàn, góp phần nâng cao trình độ, kinh nghiệm trong tham mưu chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức các hoạt động công đoàn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Sau hội nghị này, các nội dung Nghị quyết sẽ được cán bộ công đoàn các cấp triển khai rộng rãi trong toàn thể đoàn viên công đoàn, qua đó tổ chức thực hiện các chương trình hoạt động phù hợp với tình hình thực tế tại cơ quan, đơn vị, góp phần đưa Nghị quyết vào cuộc sống ./.

Hồng Hạnh


Quản lý video Quản lý video

// ]]>
Chung nhan Tin Nhiem Mang