HĐND các phường tổ chứ kỳ họp giữa năm 2019
Người đăng tin: Admin Ngày đăng tin: 28/06/2019 Lượt xem: 98

Những ngày qua, HĐND các phường trên địa bàn quận đã tổ chức Kỳ họp HĐND giữa năm 2019.


Tại Hòa Xuân, HĐND phường tổ chức kỳ họp thứ 12 HĐND phường khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021. Từ đầu năm đến nay, Thường trực HĐND phường đã tổ chức 5 phiên họp thường kỳ  hàng tháng với UBND, UBMTTQVN phường, đại diện các tổ đại biểu HĐND phường, tập trung giám sát tiến độ triển khai thực hiện các nghị quyết của HĐND phường, việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri, việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân. Bên cạnh đó, Thường trực HĐND phường cũng đã tổ chứ 3 phiên họp giám sát, giải trình. Đối với chương trình giám sát năm 2019, Thường trực HĐND phường cũng đã lựa chọn những vấn đề nổi cộm, bức xúc ảnh hưởng đến đời sống nhân dân để tổ chức giám sát, qua đó khẳng định được vài trò quyền lực nhà nước của Chính quyền địa phương, được cử tri và nhân dân trên địa bàn đồng tình ủng hộ.

HĐND phường Khuê Trung và HĐND phường Hòa Phát cũng đã tổ chức kỳ họp thứ 10, 11, HĐND phường Khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021. Báo cáo tại kỳ họp cho thấy, trong 6 tháng đầu năm, Thường trực HĐND, các Ban HĐND các phường đã tập trung giám sát tiến độ triển khai thực hiện các nghị quyết của HĐND phường, việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri, việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân.

Thường trực HĐND phường Khuê Trung đã tổ giám sát những vấn đề nổi cộm, bức xúc trong nhân dân. Đã kiến nghị thành phố và quận giải quyết 6 kiến nghị liên quan đến các vấn đề di dời mồ mả trong khu dân cư, việc xây dựng nhà họp, vấn đề vệ sinh môi trường. Đối với 60 kiến nghị cấp phường giải quyết, HĐND phường cũng đã giám sát và đôn đốc UBND phường tập trung giải quyết triệt để.

HĐND phường Hòa Phát yêu cầu UBND và các ngành liên quan tạp trung giải quyết các vấn đề bức xúc mà cử tri đã nêu tại các buổi tiếp xúc như  vấn đề trật tự xây dựng, đô thị, vỉa hè, việc thực hiện chương trình thành phố 4 an…

 

Quang cảnh Kỳ họp HĐND phường Hòa Phát

Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND các phường cũng đã nghe các báo cáo của UBND phường về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN, báo cáo tình hình thực hiện dự toán thu chi ngân sách, báo cáo của UBMTTQVN phường về công tác tham gia xây dựng chính quyền và ý kiến, kiến nghị của cử tri, báo cáo tóm tắt của UBND phường về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri …. Kỳ họp cũng diễn ra các phiên thảo luận, chất vấn và trả lời chất vấn, thông qua các tờ trình và Nghị quyết, thảo luận và biểu quyết đối với các Nghị quyết được trình tại kỳ họp./.

Trung Trực


Quản lý video Quản lý video

// ]]>
Chung nhan Tin Nhiem Mang