Hội đồng quân nhân Cẩm Lệ tổ chức Đại hội toàn thể quân nhân nhiệm kỳ 2019-2021
Người đăng tin: Admin Ngày đăng tin: 06/07/2019 Lượt xem: 99

Sáng ngày 05/7, Hội đồng quân nhân Ban Chỉ huy Quân sự quận Cẩm Lệ tổ chức Đại hội toàn thể quân nhân nhiệm kỳ 2019-2021.


Nhiệm kỳ qua, Hội đồng quân nhân Ban Chỉ huy Quân sự quận Cẩm Lệ đã phát huy tốt vai trò, hoạt động theo đúng chức năng, nhiệm vụ. Đặc biệt, thực hiện dân chủ quân sự và chuyên môn, đơn vị thường xuyên quán triệt cán bộ chiến sỹ chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, duy trì thực hiện nghiêm túc chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, thực hiện có hiệu quả việc xây dựng chính quy, có kế hoạch và biện pháp xây dựng lực lượng dân quân tự vệ vững mạnh, rộng khắp.

 

Lãnh đạo tặng hoa chúc mừng Ban chấp hành  nhiệm kỳ tới

 

Trong nhiệm kỳ đến, để phát huy tốt dân chủ ở cơ sở và thiết thực góp phần hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ của đơn vị, Hội đồng quân nhân Ban Chỉ huy Quân sự quận Cẩm Lệ xác định nhiệm vụ thường xuyên quán triệt sâu sắc tình hình; phát huy dân chủ, quan tâm, chăm lo đảm bảo chế độ, tiêu chuẩn, chính sách và đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sỹ...

Văn Vĩnh


Quản lý video Quản lý video

// ]]>
Chung nhan Tin Nhiem Mang