6 tháng - hơn 9,3 tỷ đồng cho công tác an sinh
Người đăng tin: Admin Ngày đăng tin: 15/07/2019 Lượt xem: 28

6 tháng - hơn 9,3 tỷ đồng cho công tác an sinh


Các lãnh đạo MTTQ Việt nam chủ trì Hội nghị

Từ đầu năm đến nay, các cấp Mặt trận quận Cẩm Lệ đã đẩy mạnh công tác vận động doanh nghiệp, mạnh thường quân và nhân dân đóng góp cho quỹ Vì người nghèo và công tác An sinh xã hội. Với hơn 9,3 tỷ đồng, nhiều hộ nghèo, gia đình chính sách trên địa bàn được quan tâm, hỗ trợ kịp thời, có điều kiện vượt khó vươn lên, xây dựng gia đình hạnh phúc, ấm no. Bên cạnh đó, các phong trào, cuộc vận động cũng được các cấp Mặt trận quận Cẩm Lệ đẩy mạnh thực hiện bằng những mô hình, việc làm cụ thể, thiết thực, khơi dậy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân chung tay thực hiện.

 

Theo Chủ tịch UBMTTQVN quận Cẩm Lệ Phạm Thị Nhàn, tiếp nối những kết quả đạt được, các cấp Mặt trận quận Cẩm Lệ sẽ tiếp tục vận động kinh phí để chăm lo cho các gia đình chính sách nhân ngày 27/7 sắp đến đảm bảo đồng bộ, hiệu quả. Những nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019 còn được UBMTTQVN quận đặt ra như: tiếp tục đẩy mạnh tiếp xúc cử tri để lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của người dân; phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; tiếp tục vận động các tầng lớp nhân dân chung tay xây dựng Đô thị văn minh./.

Trường Đức - Văn Vĩnh


Quản lý video Quản lý video

// ]]>