Nhiệm kỳ 2015-2020: Khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng
Người đăng tin: Admin Ngày đăng tin: 22/07/2019 Lượt xem: 122

Sáng 19/7, Quận ủy Cẩm Lệ tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ đảng khoá XII, nhiệm kỳ 2015-2020.


Thường trực Quận ủy chủ trì hội nghị

Báo cáo tại hội nghị cho biết, nhiệm kỳ qua, Quận ủy Cẩm Lệ đã ban hành nhiều chương trình hành động, kế hoạch triển khai nhằm cụ thể hoá Nghị quyết của đại hội đảng các cấp vào tình hình thực tế tại địa phương. Bên cạnh chỉ đạo, điều hành nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, công tác xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh luôn được các cấp uỷ đảng quan tâm thực hiện.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Quận ủy Cẩm Lệ đã thi hành kỷ luật 64 trường hợp đảng viên vi phạm, đưa ra khỏi Đảng 66 đảng viên không còn đủ tư cách.

Theo đồng chí Trần Anh Đức - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Cẩm Lệ, việc thi hành kỷ luật trong đảng nhiệm kỳ qua được Quận ủy Cẩm Lệ thực hiện nghiêm túc, quyết liệt. Công tác kiểm tra, giám sát luôn được đẩy mạnh, việc thi hành kỷ luật đảng viên, đặc biệt là cán bộ lãnh đạo được triển khai kịp thời, đúng quy định...đã khẳng định tính nghiêm minh, vai trò lãnh đạo, quản lý của Đảng đối với đảng viên.

Song song công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng, Quận ủy Cẩm Lệ còn quan tâm đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên.

Nhiệm kỳ qua, Quận ủy Cẩm Lệ đã cử đi đào tạo 183 lượt cán bộ. Trong đó, Cao cấp lý luận chính trị có 28 đồng chí, Trung cấp chính trị có 28 đồng chí, Quản lý nhà nước ngạch chuyên viên chính có 21 đồng chí; Quản lý nhà nước ngạch chuyên viên có 77 đổng chí; mở lớp Sơ cấp lý luận chính trị cho hơn 40 cán bộ giáo viên quản lý.

Việc đề bạt, bổ nhiệm, luân chuyển được thực hiện theo đúng quy trình, đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ và tính hợp lý trong điều hành, thực thi nhiệm vụ. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Ban Thường vụ Quận ủy Cẩm Lệ đã tiến hành bổ nhiệm tại chỗ 19 đồng chí; điều động, bổ nhiệm tại các phòng, ban tại quận 38 đồng chí, từ quận lên phường 14 đồng chí, từ quận xuống phường 4 đồng chí. Trong công tác đề bạt, bổ nhiệm, Quận ủy Cẩm Lệ luôn chú trọng tỷ lệ cán bộ nữ theo đúng quy định.

Nhiệm kỳ qua, việc học tập và làm theo lời Bác cũng luôn được chú trọng triển khai. Gần nhất (Tháng 5/2019), Quận ủy Cẩm Lệ ban hành tập san “Gương điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (Giai đoạn 2016-2019)” với 31 tập thể, cá nhân được vinh danh. Đây là những điển hình tiêu biểu, có sức lan tỏa lớn, tạo động lực mạnh mẽ để cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nêu gương thực hiện.

Nhiệm kỳ 2015-2020, Quận ủy Cẩm Lệ kết nạp 412 đảng viên mới, tổng số đảng viên hiện nay có 5090 đảng viên./.

Trường Đức - Văn Vĩnh


Quản lý video Quản lý video

// ]]>