Thực hiện Đề án thí điểm chuyển giao nhiệm vụ tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho Bưu điện thành phố Đà Nẵng
Người đăng tin: Admin Ngày đăng tin: 31/08/2019 Lượt xem: 66

Ngày 30 tháng 8 năm 2019, UBND thành phố Đà Nẵng phối hợp Bưu điện thành phố Đà Nẵng tổ chức Hội nghị Triển khai Đề án và ký kết hợp đồng thực hiện thí điểm chuyển giao nhiệm vụ tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố cho Bưu điện thành phố Đà Nẵng.


Đề án là bước đi hiện thực hoá Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và các kế hoạch, chương trình cải cách hành chính của Chính phủ và thành phố Đà Nẵng về đẩy mạnh triển khai cung ứng dịch vụ hành chính công qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn thành phố. Bước đầu, đề án thí điểm triển khai đối với các cơ quan hành chính cấp thành phố và quận, huyện ở một số thủ tục phù hợp.

 

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Tiến - Phó Chủ tịch thường trực UBND quận đại diện UBND quận Cẩm Lệ ký kết với Bưu điện thành phố Đà Nẵng trong triển khai thực hiện đề án thí điểm tại quận Cẩm Lệ.

 

Đ/c Nguyễn Xuân Tiến – Phó Chủ tịch thường trực UBND quận Cẩm Lệ

ký kết  thực hiện đề án với đại diện Bưu điện Đà Nẵng tại Hội nghị triển khai đề án của thành phố

 

Theo đó, trong tháng 9/2019, Bưu điện Đà Nẵng cử nhân viên của mình thay thế công chức UBND quận Cẩm Lệ trực tiếp tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính của công dân ở 11 lĩnh vực gồm: Đăng ký kinh doanh, môi trường, thương mại, thủy sản, vệ sinh an toàn thực phẩm, tôn giáo, văn hóa và thông tin, lương, hội, người có công và bảo trợ xã hội tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả quận. Quy trình tiếp nhận, luân chuyển, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính vẫn thực hiện theo quy định hiện hành của nhà nước về giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông.

 

Việc từng bước chuyển giao việc tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính từ UBND quận cho Bưu điện thành phố góp phần thực hiện tinh giảm biên chế cũng như thực hiện mục tiêu cải cách hành chính, hạn chế tối đa việc người dân tiếp xúc trực tiếp công chức nhà nước nhằm phòng ngừa tiêu cực, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân trên địa bàn quận.

Văn Nam


Quản lý video Quản lý video

// ]]>