Quyết định số 3955/QĐ-UBND ngày 05/9/2019 của UBND thành phố về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND quận, huyện trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
Người đăng tin: Admin Ngày đăng tin: 16/09/2019 Lượt xem: 326Quản lý video Quản lý video

// ]]>