Về việc hủy bỏ và công nhận bổ sung kết quả trúng tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo thuộc UBND quận Cẩm Lệ năm 2019
Người đăng tin: Admin Ngày đăng tin: 01/10/2019 Lượt xem: 96

Chuyên mục, tin tức liên quan:

Quản lý video Quản lý video