Hơn 22 tỷ đồng cho vay nhà ở xã hội
Người đăng tin: Admin Ngày đăng tin: 18/10/2019 Lượt xem: 134

Phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch tín dụng được giao, tỷ lệ tăng trưởng dự nợ ít nhất 15%, tăng trưởng nguồn tiền tiết kiệm…là những nhiệm vụ cơ bản từ nay đến cuối năm được Ban Đại diện Ngân hàng Chính sách xã hội quận Cẩm Lệ đề ra tại phiên họp thường kỳ quý III năm 2019.


Tính đến ngày 30/9/2019, tổng nguồn vốn thực hiện của ngân hàng đạt gần 290 tỷ đồng, tăng hơn 36 tỷ so với đầu năm. Doanh số cho vay trong 9 tháng đạt hơn 105 tỷ đồng/1943 hộ vay, doanh số thu nợ gần 70 tỷ đồng. Riêng trong Quý III, doanh số cho vay đạt hơn 35 tỷ đồng. Tổng dư nợ đến 30/9 là 288,9 tỷ đồng/11 chương trình vay. Đặc biệt, trong 9 tháng, ngân hàng đã duyêt cho vay mới nhà ở xã hội hơn 22,5 tỷ đồng/53 hồ sơ. Trong khi đó, tổng dư nợ ủy thác thống kê đến 30/9 là hơn 288 tỷ đồng/188 tổ tiết kiêm và vay vốn. Báo cáo cũng cho thấy, tình trạng nợ quá hạn vẫn chiếm tỷ lệ cao với hơn 445 triệu đồng/26 trường hợp. Trong thời gian đến, Ban Đại diện Ngân hàng Chính sách xã hội quận Cẩm Lệ tiếp tục phối hợp với các ngành, địa phương đề ra các giải pháp xử lý nợ đến hạn, nợ chây ì, nợ 3 tháng không hoạt động, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch tín dụng được giao trong năm 2019./.

 

Quang cảnh phiên họp

Trung Trực


Quản lý video Quản lý video

// ]]>