Kết luận của Thường trực HĐND quận tại buổi làm việc với UBND quận và các ngành chức năng của quận về giải quyết đơn công dân
Người đăng tin: Admin Ngày đăng tin: 01/10/2019 Lượt xem: 17Quản lý video Quản lý video

// ]]>