300 tỷ đồng cho vay các chương trình tín dụng chính sách
Người đăng tin: Admin Ngày đăng tin: 08/01/2020 Lượt xem: 45

Ngân hàng chính sách quận Cẩm Lệ vừa tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động tín dụng chính sách năm 2019 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2020.


Trong năm 2019, ngân hàng chính sách xã hội quận đã giải ngân gần 149 tỷ đồng vốn tín dụng chính sách cho gần 2.900 hộ khách hàng, tăng 20% so với năm 2018. Đưa tổng dư nợ đến cuối  năm 2019 trên địa  bàn quận đạt 305 tỷ đồng, với gần 8.300 hộ vay. Cùng với các chính sách khác tại địa phương, dòng vốn tín dụng chính sách đã góp phàn giúp trên 600 hộ thoát nghèo, thoát cận nghèo. Năm 2020, Cẩm Lệ phấn đấu đưa tăng trường tín dụng chính sách tăng tối thiếu 12% và 100% đối tượng chính sách cần vốn được tiếp cận vôn. Để thực hiện hiệu quả các chương trình cho vay ưu đãi trên địa bàn quận, các ngành, đoàn thể, địa phương tiếp tục phối hợp tích cực với Ngân hàng Chính sách xã hội quận Cẩm Lệ kiện toàn bộ máy hoạt động, Tổ Tiết kiệm và Vay vốn; đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát để từng bước nâng cao chất lượng tín dụng; góp phần tích cực trong công tác an sinh xã hội tại địa phương./.

Phó chủ tịch UBND quận Nguyễn Xuân Tiến tặng giấy khen cho các cá nhân

 

Trung Trực


Quản lý video Quản lý video

// ]]>