Duy trì nghiêm chế độ trực, sẵn sàng chiến đấu
Người đăng tin: Admin Ngày đăng tin: 09/01/2020 Lượt xem: 19

Sáng ngày 8-1, UBND phường Hòa Phát tổ chức hội nghị tổng kết quốc phòng-quân sự địa phương năm 2019, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2020.


Trong năm 2019, Hòa Phát đã tập trung xây dựng lực lượng vững mạnh trên tất cả các mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức, trình độ kỹ thuật chiến đấu…Lực lượng dân quân được xây dựng bảo đảm số lượng và chất lượng. Hiện tổng số lực lượng dân quân toàn phường là 210 đồng chí, trong đó tiểu đội dân quân thường trực được củng cố với 10 đồng chí. Công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ được thực hiện nghiêm túc. Năm 2019 địa phương có 23 thanh niên lên đường nhập ngũ, đạt tỷ lệ 100%. Địa phương cũng đã quán triệt, thực hiện nghiêm các chỉ thị, hướng dẫn, quy định của các cấp về công tác sẵn sàng chiến đấu, đảm bảo an toàn tuyệt đối cơ quan, đơn vị, các mục tiêu trong dịp lễ, Tết, tổ chức tốt công tác tuần tra phối hợp với các lực lượng theo quyết định 8394 của UBND thành phố, góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Lãnh đạo Ban Chỉ huy quân sự quận kiểm tra công tác trực, sẵn sàng chiến đấu ở Hòa Phát

Trong năm 2020, địa phương xác định nhiệm vụ trọng tâm là hoàn thành công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ đạt 100%, duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, tập trung xây dựng lực lượng vững mạnh toàn diện, đảm bảo quân số, chất lượng, tham gia luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu cùng với Ban Chỉ huy quân sự quận theo kế hoạch.

 

Chiều cùng ngày, UBND phường Khuê Trung cũng đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác Quân sự-quốc phòng địa phương năm 2019. Trong năm qua, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương được lãnh đạo Đảng ủy, UBND phường chỉ đạo chặt chẽ và đạt kết quả toàn diện, hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra, trong đó tỷ lệ giao quân đạt 100%, tổ chức đăng ký cho 100% công dân nam trong độ tuổi 17. Bên cạnh đó, địa phương cũng đã nắm và quản lý tình hình địa bàn, công tác sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh đúng quy định. Công tác phối hợp tuần tra đêm theo quyết định 8394 của UBND thành phố được thực hiện chặt chẽ, đồng bộ. Trong năm 2020, địa phương xác định hoàn thành công tác giao quân là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, hàng đầu. Theo đó, đã tiến hành tuyển chọn 23 công dân nhập ngũ, đạt 100% chỉ tiêu./.

Trung Trực


Quản lý video Quản lý video

// ]]>