Ban KTXH-HĐND quận triển khai chương trình giám sát công tác giải tỏa các dự án và tiến độ thực hiện công trình trọng điểm trên địa bàn quận năm 2020
Người đăng tin: Admin Ngày đăng tin: 21/02/2020 Lượt xem: 137

Ngày 20/02/2020, thực hiện chương trình giám sát năm 2020, Ban KT-XH HĐND quận tổ chức buổi làm việc với UBND quận và các ngành có liên quan để triển khai chương trình giám sát chuyên đề về công tác giải tỏa các dự án và tiến độ thực hiện công trình trọng điểm trên địa bàn quận năm 2020.


Tham dự buổi làm việc có ông Hồ Văn Khoa- Phó Chủ tịch Thường trực HĐND quận - Trưởng Đoàn giám sát, bà Nguyễn Thị Việt Hiền - Trưởng Ban KT-XH, Phó Trưởng Đoàn giám sát cùng các thành viên Đoàn giám sát là Đại diện Lãnh đạo UBMTTQVN quận, Thường trực HĐND phường Hòa Phát, Hòa Thọ Tây, Hòa Xuân và thành viên Ban KT-XH; Lãnh đạo phòng TN&MT, Ban Giải phóng mặt bằng, Ban QLDA ĐTXD quận.

 

Quan cảnh buổi làm việc

 

Thực hiện Quyết định số 345/QĐ-UBND ngày 22/01/2020 của UBND thành phố, Thường trực HĐND quận thống nhất tiếp tục thực hiện giám sát chuyên đề liên quan đến công tác đền bù giải tỏa và đẩy nhanh tiến độ các dự án công trình trọng điểm của thành phố và quận năm 2020. Mở đầu buổi làm việc, Trưởng Đoàn giám sát thông qua, quán triệt một số nội dung chính, trọng tâm của chương trình giám sát và đề nghị các đơn vị tham gia thảo luận góp ý để hoạt động giám sát trong thời gian tới đạt kết quả cao; Lãnh đạo Ban KT-XH HĐND quận cũng đã thông qua Quyết định thành lập đoàn giám sát, kế hoạch cũng như đề cương chi tiết của báo cáo giám sát.

Trên cơ sở báo cáo tình hình và tiến độ thực hiện của các ngành, cũng như các thành viên tham gia dự họp thống nhất nội dung, phương pháp và thời gian giám sát theo kế hoạch của Đoàn giám sát đã đề ra, thay mặt Đoàn giám sát, ông Hồ Văn Khoa kết luận và đề nghị các ngành ưu tiên và tập trung phân công Lãnh đạo, cán bộ phụ trách theo dõi từng dự án, khẩn trương tham mưu UBND quận ban hành kế hoạch cụ thể trong công tác GTĐB theo đúng tiến độ được UBND thành phố giao; phối hợp tốt trong công tác tổng hợp báo cáo tiến độ, nhất là những kiến nghị giải quyết khó khăn, vướng mắc của từng dự án. Trong đó trong 6 tháng đầu năm sẽ tập trung hoàn thành GTĐB 09 dự án nhóm I/2018 và tập trung công tác giải phóng mặt bằng đảm bảo tiến độ thi công 03 dự án trọng điểm gồm dự án Cụm công nghiệp, dự án đường nối Hòa Thọ Tây đi khu dân cư Phong Bắc và dự án giao thông nội thị.

Đồng thời đề nghị Thường trực HĐND các phường tăng cường công tác phối hợp, giám sát nắm tình hình GTĐB, tiến độ các dự án trên địa bàn, phối hợp các ngành chuyên môn của quận tuyên truyền vận động người dân thực hiện chủ trương để đảm bảo mặt bằng thi công theo tiến độ của các dự án trên./.

                                              Ban KT-XH


Quản lý video Quản lý video

// ]]>