Về việc tạm dừng việc tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả quận Cẩm Lệ để thực hiện phòng, chống dịch Covid-19
Người đăng tin: Admin Ngày đăng tin: 01/04/2020 Lượt xem: 1159


21 TBVP_merged.pdf

Quản lý video Quản lý video

// ]]>