Cẩm Lệ sơ kết 04 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”
Người đăng tin: Admin Ngày đăng tin: 19/05/2020 Lượt xem: 177

Chiều ngày 18/5, Quận ủy Cẩm Lệ tổ chức Hội nghị sơ kết 04 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.


Xác định việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một nhiệm vụ trọng tâm của cả hệ thống chính trị, trong 4 năm qua, với tinh thần trách nhiệm, cấp ủy các tổ chức, cơ sở Đảng đã tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Nhiều cấp ủy, cơ quan, đơn vị thể hiện tinh thần chủ động, tích cực lựa chọn và quyết tâm thực hiện Chỉ thị bằng những phương pháp mới, cách làm hay, góp phần quan trọng vào kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh của quận.

 

Việc xây dựng kế hoạch làm theo, viết bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu được các đơn vị, địa phương, cán bộ, đảng viên thực hiện nghiêm túc. Công tác tuyên truyền được tiến hành thường xuyên, bằng nhiều hình thức, gắn tuyên truyền tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với tuyên truyền, cổ vũ tập thể và cá nhân tiêu biểu, điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt...

 

Qua 4 năm triển khai thực hiện, các địa phương, đơn vị đã có nhiều cách làm theo với nhiều mô hình và phong trào thi đua được phát động đạt hiệu quả, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ của từng ngành, địa phương được đảng viên và quần chúng nhân dân hưởng ứng tích cực. Những gương điển hình tiêu biểu là công chức, viên chức ngoài đảng, là công nhân, người lao động, trong học sinh, sinh viên ngày một nhiều. Nhiều công nhân lao động đã có những sáng kiến cải tiến, sáng tạo trong sản xuất, có nhiều đề xuất, kiến nghị nhằm tăng năng suất lao động. Rất nhiều học sinh tiêu biểu trong việc thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy, đoàn kết, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ trong học tập, rèn luyện, nhiều em không tham của rơi,… Số tập thể, cá nhân tiêu biểu có những việc làm thiết thực, hiệu quả, gương điển hình ngày càng tăng lên không chỉ trong cán bộ, đảng viên mà được nhân rộng ra toàn xã hội. Những năm qua, các tập thể và cá nhân tiếp tục duy trì, phát huy những việc làm thiết thực, hiệu quả trước đây, đồng thời tiếp tục có những mô hình, cách làm sáng tạo, phù hợp với địa phương, đơn vị, phù hợp với điều kiện công tác và hiệu quả mang lại hết sức thiết thực ở cơ sở: Đảng ủy phường Hòa Xuân với nhiều mô hình được nhân rộng như mô hình “Vì phụ nữ nghèo”, “Cựu chiến binh tích cực vì cộng đồng”, “ mỗi năm một công trình ý nghĩa”...; Đảng ủy phường Hòa An với mô hình” 4 quản, 2 xây”, “ câu lạc bộ giúp nhau cùng tiến”, Đảng ủy phường Hòa Phát mô hình “3 hơn, 3 cần”, “ hũ gạo tiết kiệm của Bác”, 100 ngày tiết kiệm cao điểm”...; Đảng ủy phường Hòa Thọ Đông mô hình “ Quầy hàng miễn phí cho người nghèo”, “Khởi nghiệp trong thanh niên”; Đảng ủy phường Hòa Thọ Tây với mô hình “mỗi tổ chức, cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”, “mô hình đan lưới”; Đảng ủy phường Khuê Trung mô hình “chìa khóa an ninh”, “Địa chỉ nhân đạo”; Đảng ủy Trung tâm Y tế quận với khẩu hiệu hành động “Đổi mới tác phong hướng tới sự hài lòng của người bệnh”. Đảng ủy các cơ quan Đảng với hành động “Thạo chính trị, giỏi chuyên môn, tinh nghiệp vụ”, Đảng ủy Công an quận với “mô hình vì bình yên cuộc sống nhân dân” ...

 

Việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW trên địa bàn quận đã tạo được những đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, tiếp tục lan tỏa trong cuộc sống, góp phần tích cực trong việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống, ngăn chặn những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa.

 

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Anh Đức - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy biểu dương các cấp ủy, tổ chức cơ sở Đảng, cán bộ đảng viên và nhân dân trong toàn quận đã triển khai nghiêm túc, tích cực Chỉ thị 05-CT/TW trong 4 năm qua, thông qua đó, tạo chuyển biến rõ nét trong tư tưởng và hành động. Nhiều cán bộ, đảng viên đã đã phát huy vai trò nêu gương, gương mẫu đi đầu trong mọi công việc, nói đi đôi với làm. Đặc biệt việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW đã góp phần quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi các suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong cán bộ, đảng viên, thúc đẩy mạnh mẽ trong việc thực hiện các chương trình kinh tế - xã hội, các phong trào thi đua, các cuộc vận động lớn trên địa bàn, nhất là việc thực hiện cải cách hành chính, các phong trào giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, an sinh xã hội. Qua đó xuất hiện nhiều nhân tố mới với cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả, những tấm gương người tốt việc tốt trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội.

 

Để thực hiện tốt Chỉ thị 05 trong thời gian tới, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Quận ủy yêu cầu các cấp ủy Đảng, Chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các Đoàn thể, các cơ quan đơn vị tiếp tục tuyên truyền, quán triệt nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về ý nghĩa thiết thực, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; gắn việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW với việc thực hiện các Nghị quyết Trung ương, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII; làm tốt công tác phát hiện cách làm hay, hiệu quả từ các hoạt động thực tiễn của địa phương, cơ quan, đơn vị; tập trung khắc phục, giải quyết dứt điểm những vấn đề bức xúc, nổi cộm mà cán bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm. Cán bộ, đảng viên phải thực hiện “ Nói đi đôi với làm”, nâng cao tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân. Các địa phương, đơn vị cần xây dựng, nhân rộng các mô hình cụ thể, có hiệu quả, cách làm hay, thiết thực để thực hiện tốt chuyên đề năm 2020 là  “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

 

Đ/c Trần Anh Đức-Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận

trao giấy khen cho các tập thể thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW giai đoạn 2016-2020

Đ/c Lê Văn Sơn - Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận

trao giấy khên cho các cá nhân thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW giai đoạn 2016-2020

Tại hội nghị, Quận ủy Cẩm Lệ đã tặng Giấy khen cho 15 tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW giai đoạn 2016-2020./.

Hồng Hạnh


Quản lý video Quản lý video

// ]]>
Chung nhan Tin Nhiem Mang