Danh sách thí sinh dự thi tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo năm 2020
Người đăng tin: Admin Ngày đăng tin: 21/05/2020 Lượt xem: 4404


1. DS_MN_GIAO VIEN MN

2. DS_TH_ÂM NHẠC

3. DS_TH_MỸ THUẬT

4. DS_TH_THỂ DỤC

5. DS_TH_TIẾNG ANH

6. DS_TH_VĂN HÓA

7. DS_THCS_ÂM NHẠC

8. DS_THCS_CÔNG NGHỆ

9. DS_THCS_ĐỊA LÝ

10. DS_THCS_GDCD

11. DS_THCS_LỊCH SỬ

12. DS_THCS_NGỮ VĂN

13. DS_THCS_SINH HỌC

14. DS_THCS_THỂ DỤC

15. DS_THCS_TIẾNG ANH

16. DS_THCS_TIN HỌC

17. DS_THCS_TOÁN

18. DS_THCS_VẬT LÝ

 


Quản lý video Quản lý video

// ]]>