05.Thủ tục kiểm soát thanh toán các khoản chi thường xuyên, chi sự nghiệp có tính chất thường xuyên, chi chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình mục tiêu sử dụng kinh phí sự nghiệp
Người đăng tin: Admin Ngày đăng tin: 29/05/2020 Lượt xem: 32Quản lý video Quản lý video

// ]]>
Chung nhan Tin Nhiem Mang