Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi nâng ngạch công chức từ ngạch cán sự lên ngạch chuyên viên tại các sở, ban, ngành và UBND các quận, huyện thuộc UBND thành phố Đà Nẵng năm 2020
Người đăng tin: Admin Ngày đăng tin: 01/06/2020 Lượt xem: 262Quản lý video Quản lý video

// ]]>