Quân nhân, bộ đội xuất ngũ được vay vốn từ nguồn vốn ngân sách tăng thu giảm chi của UBND quận để hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm tại Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) quận Cẩm Lệ
Người đăng tin: Admin Ngày đăng tin: 08/06/2020 Lượt xem: 124

Triển khai chương trình cho vay đối với đối tượng quân nhân, bộ đội xuất ngũ, Phòng giao dịch NHCSXH quận và Phòng TCKH quận tiến hành các thủ tục về ký kết phụ lục Hợp đồng ủy thác theo tinh thần Quyết định 19/2017/QĐ-UBND ngày 16/6/2017 của UBND thành phố về quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác quan NHCSXH để cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.


Ngân hàng chính sách xã hội quận

Trên cơ sở đó, việc cho vay đối với đối tượng quân nhân, bộ đội xuất ngũ trên địa bàn quận được thực hiện theo quy định về cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm đối với người lao động theo Nghị định 61/2015/NĐ-CP ngày 09/7/2015 và Nghị định 74/2019/NĐ-CP ngày 23/9/2019 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 61/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm. (Cụ thể: Mức cho vay tối đa 100 triệu đồng, thời hạn vay tối đa 120 tháng, lãi suất cho vay 7,92%/năm (tương đương 0,66%/tháng).

 

Cuối tháng 4/2020, Phòng tài chính đã chuyển 500 triệu đồng từ nguồn tăng thu giảm chi năm 2019 của quận qua NHCSXH để thực hiện cho vay đối với đối tượng này. Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội quận đã căn cứ kết quả khảo sát nhu cầu tháng 10/2019 đã tham mưu Trưởng ban đại diện HĐQT NHCSXH quận giao vốn cho các phường theo quyết định số 10/QĐ-BĐD ngày 04/5/2020 để các phường triển khai hướng dẫn cho vay.

 

Kết quả cho vay đến ngày 11/5/2020 đã giải ngân 3 trường hợp đầu tiên của phường Hòa An, với tổng số tiền cho vay là 150 triệu đồng, (50 triệu đồng/ 1 đối tượng).

NHCSXH Quận


Quản lý video Quản lý video

// ]]>