Họp liên tịch giữa Thường trực HĐND-UBND-UBMTTQVN quận để chuận bị kỳ họp giữa năm 2020
Người đăng tin: Admin Ngày đăng tin: 11/06/2020 Lượt xem: 30

Ngày 09/6/2020, Thường trực HĐND quận do ông Trần Anh Đức - Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch HĐND quận cùng ông Hồ Văn Khoa, ông Đinh Thanh PCT HĐND quận chủ trì phiên họp liên tịch với UBND, UBMTTQVN quận.


Tham dự buổi làm việc có các thành viên Thường trực HĐND quận; ông Lê Văn Sơn - Phó Bí thư, Chủ tịch UBND quận, bà Phạm Thị Nhàn - Chủ tịch UBMTTQVN quận; 02 Ban HĐND quận, Văn phòng Quận ủy, Văn phòng HĐND và UBND quận, các ngành chuyên môn thuộc quận và Chủ tịch HĐND 6 phường.

Ông Trần Anh Đức Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch HĐND quận triển khai nội dung buổi làm việc

Tại buổi làm việc, ông Hồ Văn Khoa- PCT HĐND quận thông qua Báo cáo một số nội dung trọng tâm của Thường trực HĐND quận trong thời gian qua, đánh giá kết quả giám sát một số nội dung thực hiện Nghị quyết HĐND quận và trình bày dự thảo nội dung chuẩn bị kỳ họp thứ 11 HĐND quận vào cuối tháng 6. Lãnh đạo các ngành và địa phương phát biểu thảo luận về nội dung chuyên môn của đơn vị và địa phương; Ông Lê Văn Sơn- Chủ tịch UBND quận thông qua một số nội dung giải quyết kiến nghị cử tri, giải quyết đơn thư công dân, việc thực hiện các văn bản chỉ đạo của Thường trực HĐND quận; ý kiến phát biểu của Bà Phạm Thị Nhàn- CT UBMTTQVN quận cùng với ý kiến thảo luận của thành viên dự họp. Chủ trì cuộc họp đã thống nhất dự thảo nội dung trình kỳ họp, bổ sung thực hiện công tác nhân sự và thông qua đề án “Đầu tư, nâng cấp, sửa chữa cơ sở vật chất các trường học giai đoạn 2020-2025”; chọn ngày 26/6/2020 tổ chức kỳ họp giữa năm HĐND quận. Đề nghị UBND quận chỉ đạo các ngành hoàn thành báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm 2019, phương án sử dụng kết dư ngân sách năm 2019; rà soát giải quyết các kiến nghị cử tri trước kỳ họp, tham mưu giải quyết dứt điểm một số trường hợp đơn thư kéo dài mà UBND thành phố, Thường trực HĐND quận đã có văn bản trả lời; rà soát kết quả thực hiện cũng như đề xuất một số nhiệm vụ phát sinh phục vụ và chào mừng kỉ niệm 15 năm thành lập quận; ưu tiên giải quyết các kiến nghị của cử tri liên quan đến hạ tầng đô thị. Đề nghị Thường trực HĐND 06 phường chuẩn bị tốt nội dung tổ chức kỳ họp HĐND phường trước thời gian nêu trên; UBND chỉ đạo các ngành chuyên môn chuẩn bị nội dung báo cáo tại các buổi họp giải trình của Thường trực HĐND và hoàn chỉnh các loại báo cáo, tài liệu có liên quan trước ngày 17/6/2020, thời gian gửi báo cáo của các đơn khác cũng không quá thời gian trên, các nội dung chuẩn bị khác do 02 Ban HĐND quận và Văn phòng HĐND quận phối hợp thực hiện để công tác tổ chức kỳ họp giữa năm HĐND quận được chu đáo góp phần thành công cho Kỳ họp.

Ban Pháp chế HĐND quận


Quản lý video Quản lý video

// ]]>