Về việc xem xét cho vay đối với các hộ tái định cư trả nợ tiền sử dụng đất theo Nghị định số 79/2019/NĐ-CP
Người đăng tin: Admin Ngày đăng tin: 19/06/2020 Lượt xem: 176Quản lý video Quản lý video

// ]]>