Về việc tạm dừng tiếp nhận trực tiếp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả và tiếp công dân, đơn thư để thực hiện phòng, chống dịch Covid-19
Người đăng tin: Admin Ngày đăng tin: 30/07/2020 Lượt xem: 797Quản lý video Quản lý video

// ]]>