Quyết định 3710/QĐ-UBND ngày 05/10/2020 của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND quận, huyện trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
Người đăng tin: Admin Ngày đăng tin: 10/10/2020 Lượt xem: 63Quản lý video Quản lý video

// ]]>