Hoàn thiện các nội dung dự thảo báo cáo trình tại kỳ họp thứ 14, HĐND quận khoá II, nhiệm kỳ 2016-2021
Người đăng tin: Admin Ngày đăng tin: 08/12/2020 Lượt xem: 103

UBND quận Cẩm Lệ vừa tổ chức cuộc họp ủy viên UBND quận, các ngành liên quan để thống nhất các nội dung báo cáo, tờ trình của UBND quận trình tại kỳ họp thứ 14, HĐND quận khoá II, nhiệm kỳ 2016-2021, sẽ diễn ra trong thời gian tới. Chủ tịch UBND quận Hồ Văn Khoa chủ trì cuộc họp.


Tại đây, các uỷ viên UBND quận và các ngành liên quan đã nghe các dự thảo báo cáo của Công an quận về công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2020; dự thảo Đề án xây dựng, nâng cấp, mở rộng trường học giai đoạn 2021-2025 của Phòng Giáo dục và Đào tạo quận; Dự thảo báo cáo tình hình thực hiện thu, chi ngân sách năm 2020 và biện pháp quản lý, điều hành ngân sách năm 2021; Dự thảo báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch Kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh và phương hướng nhiệm vụ năm 2021; Một số dự thảo báo cáo liên quan đến công tác tình hình thực hiện đầu tư xây dựng cơ bản; công tác phòng chống tham nhũng…. và một số tờ trình, dự thảo Nghị quyết liên quan.

 

Đ/c Hồ Văn Khoa, Chủ tịch UBND quận phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp

Sau khi nghe các ngành trình bày dự thảo báo cáo, đa số các uỷ viên UBND quận và các ngành liên quan thống nhất với dự thảo, đồng thời bổ sung một số ý kiến cho dự thảo. Phát biểu tại cuộc họp, Chủ tịch UBND quận Hồ Văn Khoa yêu cầu các đơn vị liên quan trên cơ sở góp ý của các ngành, tiếp tục hoàn thiện các nội dung dự thảo báo cáo trình tại kỳ họp thứ 14, HĐND quận khoá II, nhiệm kỳ 2016-2021./.

Trung Trực


Quản lý video Quản lý video

// ]]>
Chung nhan Tin Nhiem Mang