Phường Hòa Thọ Đông làm tốt công tác an sinh năm 2020
Người đăng tin: Admin Ngày đăng tin: 30/12/2020 Lượt xem: 215

Sáng 30/12, UBND phường Hòa Thọ Đông tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2020 và triển khai kế hoạch năm 2021.


Năm 2020, diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19 và tình hình bão lũ gây nhiều khó khăn, thách thức cho chính quyền và nhân dân phường Hòa Thọ Đông. Song với tinh thần đoàn kết, sáng tạo, sự đồng lòng chung sức của toàn dân, toàn quân và toàn dân, nhiệm vụ kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh trên địa bàn đạt nhiều kết quả tích cực. Tuy tổng thu ngân sách đạt 73,01% kế hoạch nhưng đây là nỗ lực rất lớn của chính quyền trong bối cảnh khó khăn kinh tế chung. Trong năm qua, phường Hòa Thọ Đông là địa phương có nhiều sáng tạo, chủ động trong việc rà soát, lập danh sách và đề xuất cho nhiều đối tượng được hưởng hỗ trợ từ gói 62 ngàn tỷ của chính phủ về hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19. Lĩnh vực quốc phòng, an ninh ninh cũng đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận, được thành phố và quận nhiều lần tuyên dương, khen thưởng. Về nhiệm vụ năm 2021, phường đề ra 3 nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp thực hiện hiệu quả chủ đề năm 2021 Năm khôi phục tăng trưởng và đấy mạnh phát triển kinh tế./.

Quang cảnh Hội nghị

Văn Vĩnh- Đức Ngô


Quản lý video Quản lý video

// ]]>
Chung nhan Tin Nhiem Mang